FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura

24 września 2017

FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura. 

FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura: 

FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura OPIS:

FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura OWADY:


.

FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura - Henryk Jan Dominiak

FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura / Odorek zieleniak

.

FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura - Henryk Jan Dominiak

Zielone Tychy Kultura hotel dla owadów – Henryk Jan Dominiak

.

OWADY, insecta, limit rzeszy nie tylko w indywiduum stawonogów, lecz dokumentnie w przestrzeni zwierzęcej. Bieżący stan liczebny żyjących gatunków ocenia się na kilkadziesiąt mln. Jak dotąd opisano ok. 1350 tyś. gatunków, z tego w Polsce żyje ok. 80 tyś. Wielkość owadów jest bardzo różna (dł. od ok. 0,2 mm do ponad 30 cm. Ciało owadów jest dwubocznie symetryczne, składa się w zasadzie z 21 elementów. Na głowę dostaje się w udziale 6, na tułów 3 i na odwłok 12. U owadów dorosłych partie głowowe są zrośnięte w puszkę głowową. Mieszczą się na niej: para czułków, para oczu złożonych, z reguły 1 – 3 przyoczka oraz otwór gębowy z 3 parami różnie ukształtowanych przysadek gębowych. Elementy tułowia są w gruncie rzeczy jednoznacznie odseparowane.

.

WAŻKA.

Ważki, odonata, rząd insektów. Rachuje około 4 tys. gatunków, z których w Polsce wyłania się ok. 70. Ciało dł. od paru cm do ponad 20 cm. Typowo żywo ubarwione, po wielokroć plamkowate i z połyskiem metalicznym. Aparat gębowy gryzący (gębowe narządy owadów), oczy duże, czułki bardzo krótkie. Ważki posiadają 2 pary błoniastych, gęsto użyłkowanych skrzydeł, nogi nieduże, chwytne, odwłok wyjątkowo długi, złożony z 11 segmentów. U samicy na VIII i IX fragmencie znajduje się pokładełko. Kopulacja doznawana jest w locie. Ważki przechodzą przeobrażenia niezupełne. Jaja składają bezceremonialnie do wody, sporadycznie na rośliny wodne. Larwy żyją w wodzie, są drapieżne, ich warga dolna przeistoczona jest w narząd łowny, tzw. maskę, służącą do chwytania zdobyczy. Oddychają skrzelotchawkami zewn. lub jelitowymi. Rozwój może trwać do 5 lat. Liczba linień od 11 do 15. Dorosłe ważki i larwy żywią się drobnymi zwierzętami, np. owadami. Duży odsetek gatunków odzwierciedla się w krajach tropikalnych i subtropikalnych. Z rodzimych popularne są: świtezianki, łątki, szklarz, żagnica. 

.

ŻAGNICA.

Żagnica, aeschna, rodzaj z rzędu ważek. Obejmuje dość tłumnie gatunki o dł. ciała 40–60 mm, a nawet więcej. Oczy niesłychanie duże, czułki krótkie, tandem nóg adekwatny do chwytania zdobyczy. Ubarwione dość żywo. Latają bardzo ekspresowo i zwinnie. Zastawiają sidła w powietrzu na inne owady. Larwy drapieżne, żyją w wodach.

.

ĆMA, MOTYL NOCNY.

Ćmy, motyle nocne, popularnie przyjęta nazwa motyli latających głównie nocą. Obejmują gigantyczną większość gatunków z rzędu motyli, gdyż na 18 grup rodzin aż 16 zalicza się do ciem, a tylko dwie grupy do motyli dziennych. W naszej faunie ćma stanowi stanowi około 95% gatunków wszystkich motyli. Nie ogół ciem prowadzi tryb życia nocny, chociaż znaczna większość jest wierna tej zasadzie. Egzystują ćmy heliofilne, latające wyłącznie w słońcu, jak np. wiele gatunków kraśników, nocnicówek lub molowców. Liczne gatunki ciem odznaczają się tym, że ich samce latają w dzień, a samice w nocy, lub odwrotnie (np. niektóre gatunki prządkówek, miernikowców lub nocnicówek). Butują wreszcie gatunki ciem latające równie chętnie w dzień, jak i w nocy. Podział motyli na dzienne i nocne oparty jest wyłącznie na trybie życia owadów dojrzałych (imago), natomiast obyczaje gąsienic nierzadko pozostają w sprzeczności z tym podziałem, reprezentując fototropizm odwrotny.

.

ADMIRAŁ.

Admirał, rusałka admirał, vanessa atalanta, zool. Dość obszerny motyl dzienny z rodziny południc (nymphalidae). Skrzydła czarne w białe i czerwone przepaski, o rozpiętości do 6 cm. Spotykany na leśnych polanach, w sadach oraz w parkach. Do Europy Środkowej i Południowej przylatuje wiosną z okolic o powściągliwym klimacie (gdzie ma możność przetrwać zimę) i składa na pokrzywach jaja, z których biorą swój początek kolczaste gąsienice, żyjące samodzielnie w domkach z liści spojonych przędzą. Z poczwarek następują latem i jesienią motyle pokolenia krajowego, które gasną w naszym klimacie bezpotomnie.

.

FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura PTAKI:

Ptak Sroka zwyczajna (pospolita).

Zielone Tychy Kultura FAUNA ptak Sroka zwyczajna - Henryk Jan Dominiak.

.

FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura REKOMENDOWANE:


.

Za – Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

Dział Malarstwa, Rysunku i Grafiki.

Henryk Jan Dominiak.

WZAR Dominiak.

PLAMA Dominiak.

.

One Response to FAUNA OWADY HOTEL Zielone Tychy Kultura

  1. admin says:

    Również ogrodnicze, artystyczne, złotnicze również projektowe. Usługi podatkowe, przedszkolne, edukacyjne, rozwojowe, wystawiennicze, w muzeum.

Content | Menu | Access panel