Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD

28 października 2017

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD LEGENDA: 

.

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD ZADEMONSTROWANIE:

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach

Siatka: Dziedzictwo kulturowe. 

ul. Żwakowska 8/66. 

43-100 Tychy. 

oznaczenie lakoniczne MMSPHJD. 

połączenie telefoniczne VoIP 32/2181524. 

tel. komórkowy + 48 692875944. 

e-mail arhen-dominiak@hotmail.com    . 

NIP 6461145679. 

REGON 243501544. 

obszar podległy wojewodzie – śląskie

kraj Rzeczpospolita PolskaEuropa, Świat. 

.

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD CENTRALA.

OBSADA ZARZĄDZAJĄCA INSTYTUCJĄ: 

Henryk Jan Dominiak

tel. VoIP 32/2181524

tel. komórkowy + 48 692875944. 

e-mail arhen-dominiak@hotmail.com   .

.

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD WACHLARZ EKSPONATÓW:

MUZEUM FALERYSTYKA.

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD FAL62 – 1909 SOCIETAS MEDICINAE INTERNAE POLONA MACIEJ z MIECHOWA JÓZEF STRUŚ JAN JONSTON ANTONI GLUZIŃSKI TYTUS CHAŁUBIŃSKI WALERY JAWORSKI WITOLD ORŁOWSKI (rewers)- Henryk Jan Dominiak.

. 

MUZEUM WEKSYLOLOGIA.

MUZEUM HERALDYKA.

MMSPHJD HER00 - HERB – POZNAŃ (awers) HERALDYKA MUZEUM - Henryk Jan Dominiak.

. 

MUZEUM SYMBOLIKA. 

.

MUZEUM EMBLEMATYKA. 

MMSPHJD EMB160 – RUSAŁKA ADMIRAŁ (awers) EMBLEMATYKA MUZEUM - Henryk Jan Dominiak.

.

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD Barwy heraldyczne.

HERALDYCZNA BARWA, koloryt (określany mianem tynktura) wyłaniający się na herbach. Przetasowany z chorągwi w okresie powstawania herbów (XII w.). Uzewnętrzniały się 4 fundamentalne barwy heraldyczne: czerwona, błękitna, zielona, czarna. Użytkowano także 2 metale – złoto i srebro, wyręczaneane często barwami żółtą i białą. Używano też – znikomo – rozbieżnych tonacji. W posługiwaniu się pigmentacją heraldyczną istniała zasada, aby nie nakładać barwy na barwę i metalu na metal. Jednak w heraldyce rodzimej od tej zasady powodowano liczne odstępstwa. Na bilans ubarwienia w herbach szlachty wpływały barwy godła państw. Dlatego w herbach polskich szczególnie występowały czerwień i srebro. Od XVII w. oznaczano barwy także graficznie (szrafirowano). Strefę złota – płaszczyzna kropkowana, jednakoż srebra – czysta. Czerwień  – kreski pionowe, za to błękit – smuga pozioma. Zieleń – linia skośna z prawa na lewo, wszakże czerń – kratka.

.

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD Heraldyka.

HERALDYKA [niem.], kwalifikacja uzupełniająca historię. Rozważa początki, rozwój, znaczenie prawne oraz zasady modelowania plastycznego – herbów. W kolokwialnym ujęciu, aczkolwiek niesłusznie, tytułem heraldyki obejmuje się także genealogię. Nauka o herbach wykluła się z powstałej w XIII w. praktycznej potrzeby opisywania i rysowania herbów oraz czuwania nad ich poprawnością. Normy tworzenia herbów oraz prawidła ich stylowej ornamentacji zwiemy sztuką heraldyczną. Empiria nad powstaniem i rozwojem herbów co więcej stosunkami prawnymi z tym związanymi tworzą wiedzę heraldyczną. Przebrzmiałymi źródłami herbów są przygotowywane przez – heroldów tzw. role herbowe (pierwsza znana z Anglii z 1244 r.) lub księgi turniejowe. W naszym kraju – obok pieczęci książęcych i szlacheckich, które od pocz. XIV w. noszą już znaki zgodne z ustalającymi się wtedy herbami – sarkofagi kościelne, tablice erekcyjne. Również zworniki i zabytki barwne: polichromie ścienne, iluminacje w rękopisach, rysunki i opisy w herbarzach zagranicznych. Do źródeł zreferowanych należy doniosła zawartość zapisek sądowych, powstających do końca XIV w. w związku z zarzutami nieszlachectwa (naganami), oraz J. Długosza Insignia seu clenodia incliti Regni Poloniae z 2 poł. XV w. Heraldykę uprawiano już w XVII i XVIII w. (wykłady heraldyki na uniwersytetach niem.). Jednak początek jej nauk. traktowania przyniosła dopiero poł. XIX w.

.

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki MMSPHJD Herbarz.

HERBARZ, opracowanie składające się z uformowań mistrzowskich rycin alboż charakterystyk identyfikatorów. Armoriał komunikuje o ich korzeniach i wyszczególnia pieczętujących się nim pokoleń. Role herbowe ewentualnie Księgi turniejowe sterowane od XIII w. za pośrednictwem heraldyków, to główne herbarze.

.

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel