MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD

29 września 2017

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD: 

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD: 

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD OPIS: 

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD LOKALIZACJA: 

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. 

Kategoria: Dziedzictwo kulturowe. 

ul. Żwakowska 8/66. 

43-100 Tychy. 

nazwa skrócona MMSPHJD. 

telefon VoIP 32/2181524. 

tel. komórkowy + 48 692875944. 

e-mail arhen-dominiak@hotmail.com    . 

NIP 6461145679. 

REGON 243501544. 

województwo śląskie. 

kraj Rzeczpospolita Polska – Poland, Europe, World. 

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD DYREKCJA.

.

DYREKTOR MUZEUM: 

Henryk Jan Dominiak. 

tel. VoIP 32/2181524

tel. komórkowy + 48 692875944. 

e-mail arhen-dominiak@hotmail.com   . 

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD WIZYTA.

GODZINY OTWARCIA: 

Pokaz – sezon letni (01 maja – 30 września). 

poniedziałek – piątek 10.00 – 19.00. 

Pokaz – sezon zimowy (01 października – 30 kwietnia). 

poniedziałek – piątek 10.00 – 18.00. 

sobota – niedziela 10:00 – 18:00 pokaz po uzgodnieniu telefonicznym – tel. + 48 692875944. 

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD DNI ZAMKNIĘCIA MUZEUM (2017).

.

Obiekt jest zamknięty dla zwiedzających w następujące dni świąteczne: 

Nowy Rok (1 stycznia). 

Trzech Króli. 

Wielkanoc. 

Boże Ciało. 

Dzień Wszystkich Świętych (1 listopada). 

Boże Narodzenie (24 – 26 grudnia).

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD WYSTAWA ZBIORÓW FAL1 – FAL30:

FAL1 – 1943-1978 (awers), LOK – KOR ZA ZASŁUGI W DZIAŁALNOŚCI KLUBU OFICERÓW REZERWY (rewers) / 1978.

FAL2 – STEFAN BATORY HUTA BATORY (awers). B (rewers) / 1976.

FAL3 – 1945-1975 OC (awers). XXX-LECIE WYZWOLENIA ŚLĄSKA I ZAGŁĘBIA ORAZ ZWYCIĘSTWA NAD FASZYZMEM (rewers) / 1975.

FAL4 – XV LAT ZBŻZ 1981-1996 (awers). ZWIĄZEK BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZARZĄD WOJEWÓDZKI KATOWICE (rewers) / 1996.

FAL5 – 45 LAT PATRIOTYCZNO-OBRONNEJ DZIAŁALNOŚCI LOK 1944-1989 (awers). SPOŁECZNY TRUD – OBRONNOŚCI KRAJU (rewers) / 1989.

FAL6 – ERHÖHT DIE VERTEIDIGUNGSBEREITSCHAFT DER DDR (awers). GESELLSCHAFT FÜR SPORT UND TECHNIK (rewers) / 1974.

FAL7 – ZA ZASŁUGI TPŻ LOK LPŻ 1944-1994 / 1994.

FAL8 – XL PRL 1944-1984 / 1984.

FAL9 – SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY XV miniatura na wstążce / 1966.

FAL10 – ORDER ODRODZENIA POLSKI – Krzyż Kawalerski miniatura – 1 / 1976.

FAL11 – ZASŁUŻONEMU DZIAŁACZOWI ORMO – złota / 1978.

FAL12 – ODZNAKA GRUNWALDZKA 1939-1945.

FAL13 – ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK KOR.

FAL14 – ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK – srebrna.

FAL15 – ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK – złota – miniatura / 1974.

FAL16 – ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK – srebrna – miniatura.

FAL17 – MINIATURA ODZNAKI ZNAK HONOROWY SIŁ ZBROJNYCH RP – żołnierz zawodowy.

FAL18 – MINIATURA ODZNAKI ZNAK HONOROWY SIŁ ZBROJNYCH RP – żołnierz niezawodowy.

FAL19 – ODZNAKA MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ.

FAL20 – WOJSKOWA ODZNAKA STRZELECKA.

FAL21 – ZA ZASŁUGI DLA ZWIĄZKU BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ZBŻZ / 1978.

FAL22 – ZSMP MŁODZIEŻ DLA POSTĘPU.

FAL23 – FSZMP OHP – złota.

FAL24 – ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO – 1 – sygn. MW MET / 19.

FAL25 – WZOROWY JUNAK OOC – srebrna.

FAL26 – ODZNAKA ORMO sygnowana MW.

FAL27 – PRZODOWNIK PRACY SOCJALISTYCZNEJ.

FAL28 – PRZODOWNIKOWI SOCJALISTYCZNEJ PRACY.

FAL29 – MHSZ EREDMÉNYES MUNKÁÉRT.

FAL30 – MHSZ HONVÉDELEMÉRT.

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD WYSTAWA ZBIORÓW FAL31 – FAL50:

FAL31 – RATOWNIK GÓRNICZY.

FAL32 – CSRG – I.

FAL33 – RZEMIOSŁO ZA ZASŁUGI – złota.FAL34 – WARSZAWA / 1954.

FAL34 – WARSZAWA (awers., MISTRZ POLSKI JUNIORÓW W WADZE MUSZEJ W ZAPASACH KLASYCZNYCH STALINOGRÓD 20 – 22. VIII. 1954 (rewers) / 1954.

FAL35 – ODZNAKA HONOROWA P. C. K. / 1979.

FAL36 – ODZNAKA HONOROWA P. C. K. / 1970.

FAL37 – POLSKI CZERWONY KRZYŻ 70 – LAT W SŁUŻBIE CZŁOWIEKA 1919 1989 (awers). PER HUMANITATEM AD PACEM (rewers) / 1989.

FAL38 – PAMIĄTKOWA ODZNAKA 50-LECIA PCK / 1969.

FAL39 – MEDAL 10-LECIA POLSKI LUDOWEJ 1944 22 – VII 1954 / 1954.

FAL40 – PODKŁADKA Z ODZNAKAMI ORDERÓW I ODZNACZEŃ / 1974:

• 1. ORDER ODRODZENIA POLSKI, POLONIA RESTITUTA – KRZYŻ KAWALERSKI.

• 2. MEDAL ZA UDZIAŁ W WALKACH W OBRONIE WŁADZY LUDOWEJ.

• 3. KRZYŻ ZASŁUGI II stopnia.

• 4. MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY I stopnia.

• 5. MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY II stopnia.

• 6. MEDAL SIŁY ZBROJNE W SŁUŻBIE OJCZYZNY III stopnia.

• 7. MEDAL ZA ZASŁUGI DLA OBRONNOŚCI KRAJU III stopnia.

FAL41 –  ORDER ODRODZENIA POLSKI – Krzyż Kawalerski miniatura – 2 / 19.

FAL42 – ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO – 2 – / 19.

FAL43 – ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO – złota – / 19.

FAL44 – HONOROWY DAWCA KRWI PCK – srebrna – / 19.

FAL45 – ZASŁUŻONY HONOROWY DAWCA KRWI PCK – brązowa – / 19.

FAL46 – HONOROWY DAWCA KRWI PCK – BRĄZOWA – / 19.

FAL47 – ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE – RP / .

FAL48 – ZASŁUŻONEMU W ROZWOJU WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO – duża – mosiądz – / 1973.

FAL49 – ZSMP ZWM ZMP ZMW ZMS (awers). ZA ZASŁUGI DLA MIEJSKIEJ ORGANIZACJI ZSMP TYCHY (rewers) – brązowy / 1973.

FAL50 – WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OBRONY CYWILNEJ KATOWICE (awers). 35 LAT OBRONY CYWILNEJ – Srebrny (rewers) / (19?).

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD WYSTAWA ZBIORÓW FAL51 – FAL70:

FAL51 – BOSCH – 25 – Srebrne (próba 935) / 2009.

FAL52 – KRZYŻ ZASŁUGI – III stopnia / 1982.

FAL53 – ROW ZASŁUŻONY DLA RYBNICKO-JASTRZĘBSKIEGO GWARECTWA WĘGLOWEGO / 1978.

FAL54 – ODZNAKA ZA DŁUGOLETNIĄ PRACĘ W GÓRNICTWIE – 25 – III stopnia / 1982.

FAL55 – KOR LOK 1957-1987 (awers). XXX LAT KOR LOK IM. SGO POLESIE W LUBARTOWIE (rewers) / 1987.

FAL56 – ODZNAKA ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LOK – brązowa / 19.

FAL57 – ODZNAKA SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO WOJSK POWIETRZNODESANTOWYCH – numer 5 / 19.

FAL58 – ODZNAKA SKOCZKA SPADOCHRONOWEGO WOJSK POWIETRZNODESANTOWYCH – miniatura / 19.

FAL59 – 25 LECIE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 1946-1951 AM 1976 POZNAŃ (awers). B. Pawełczyk Brzezińska (rewers) / 1976.

FAL60 – ZW. OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (awers). ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA (rewers) / 19(?).

FAL61 – ŁĄCZNOŚĆ DLA POSTĘPU (awers). 35 LAT W SŁUŻBIE ŁĄCZNOŚCI logo Ł (rewers).

MMSPHJD FAL61 – ŁĄCZNOŚĆ DLA POSTĘPU (awers) - Henryk Jan Dominiak.

MMSPHJD FAL61 – 35 LAT W SŁUŻBIE ŁĄCZNOŚCI logo Ł (rewers) - Henryk Jan Dominiak.

.

FAL62 – TOWARZYSTWO INTERNISTÓW POLSKICH pulmo cor hepar  lien pancreas ren ventriculus sanguis colon (awers). 1909 SOCIETAS MEDICINAE INTERNAE POLONA portrety: MACIEJ z MIECHOWA 1457 – 1523. JÓZEF STRUŚ 1510 – 1568, JAN JONSTON 1603 – 1675. ANTONI GLUZIŃSKI 1856 – 1935. TYTUS CHAŁUBIŃSKI 1820 – 1889. WALERY JAWORSKI 1849 – 1924. WITOLD ORŁOWSKI 1974 – 1966 (rewers).

MMSPHJD FAL62 – TOWARZYSTWO INTERNISTÓW POLSKICH pulmo cor hepar lien pancreas ren ventriculus sanguis colon (awers) - Henryk Jan Dominiak.

MMSPHJD FAL62 – 1909 SOCIETAS MEDICINAE INTERNAE POLONA MACIEJ z MIECHOWA JÓZEF STRUŚ JAN JONSTON ANTONI GLUZIŃSKI TYTUS CHAŁUBIŃSKI WALERY JAWORSKI WITOLD ORŁOWSKI (rewers)- Henryk Jan Dominiak.

.

FAL63 – JAWORZNICKO-MIKOŁOWSKIE ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU WĘGLOWEGO – MYSŁOWICE (awers). 1980 (rewers) / 1980.

FAL64 – ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRACY CRZZ (awers).

FAL65 – W 50 ROCZNICĘ III POWSTANIA ŚLĄSKIEGO 1921-1971 ŚLĄSKI INSTYTUT NAUKOWY W KATOWICACH (awers). POMNIK POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KATOWICACH 1919 1920 1921 (rewers).

FAL66 – TOW. MIŁOŚNIKÓW BYTOMIA, W ROCZNICĘ WYZWOLENIA MIASTA, 1945 – 1970 (awers). HERB BYTOMIA B (rewers).

FAL67 – 200 LAT ORDERU KRZYŻA VIRTUTI MILITARI 1992 TWO Zieleńce 18 VI 1792 P.P. (awers). KSIĄŻE JÓZEF PONIATOWSKI 1762 – 1813 GEN. MAJOR TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1743 1817 (rewers).

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD MMSPHJD FAL67 – 200 LAT ORDERU KRZYŻA VIRTUTI MILITARI 1992 TWO Zieleńce 18 VI 1792 P.P. (awers) - Henryk Jan Dominiak.

MMSPHJD FAL67 – KSIĄŻE JÓZEF PONIATOWSKI 1762 – 1813 GEN. MAJOR TADEUSZ KOŚCIUSZKO 1743 1817 (rewers) - Henryk Jan Dominiak.

.

FAL68 – OPERACJA BERLIŃSKA 16 IV – 8 V 1945 ZA UDZIAŁ W WALKACH O BERLIN 1995 TWO znak MW (awers). MARSZAŁEK MICHAŁ ŻYMIERSKI – ROLA 4 IX 1890 15 X 1989 (rewers).

MMSPHJD FAL68 – OPERACJA BERLIŃSKA 16 IV – 8 V 1945 ZA UDZIAŁ W WALKACH O BERLIN 1995 TWO znak MW (awers) - Henryk Jan Dominiak.

MMSPHJD FAL68 – MARSZAŁEK MICHAŁ ŻYMIERSKI – ROLA 4 IX 1890 15 X 1989 (rewers) - Henryk Jan Dominiak.

.

FAL69 – POLITECHNIKA ŚLĄSKA (awers). 50 LAT WYDZIAŁU GÓRNICTWA I GEOLOGII 1950 – 2000 MENTE ET MALLEO (rewers).

FAL70 – W SŁUŻBIE PARTII I NARODU 1986 (awers). 25 – LECIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3308 (rewers).

MMSPHJD FAL70 – W SŁUŻBIE PARTII I NARODU 1986 (awers) - Henryk Jan Dominiak.

MMSPHJD FAL70 – 25 – LECIE JEDNOSTKI WOJSKOWEJ 3308 (rewers) - Henryk Jan Dominiak.

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD WYSTAWA ZBIORÓW FAL71 – FAL80:

FAL71 – BEVEX BANSKÝ VÝSKUM spol. s. r.o. PRIEVIDZA (awers). 50. JUBILEUM A.D. 1958 b BEVEX (logo) 1958 – 2008 MK (rewers).

FAL72 – OŚWIĘCIM 1998 DA MIHI ANIMAS COETERA TOLLE ROZUM RELIGIA MIŁOŚĆ (awers). STULECIE DZIEŁA SALEZJAŃSKIEGO W POLSCE 1898-1998 1922 WARSZAWA 1979 PIŁA 1933 KRAKÓW 1979 WROCŁAW ŚW. JAN BOSKO 1815-1888 (rewers).

MMSPHJD FAL72 – OŚWIĘCIM 1998 DA MIHI ANIMAS COETERA TOLLE ROZUM RELIGIA MIŁOŚĆ (awers) - Henryk Jan Dominiak.

MMSPHJD FAL72 – STULECIE DZIEŁA SALEZJAŃSKIEGO W POLSCE 1898-1998 1922 WARSZAWA 1979 PIŁA 1933 KRAKÓW 1979 WROCŁAW ŚW. JAN BOSKO 1815-1888 (rewers) - Henryk Jan Dominiak.

.

FAL73 – ZAKŁAD ELEKTRONIKI GÓRNICZEJ ZEG S.A. (awers). 40 LAT ZEG S.A. 1964 – 2004 1995 – 2005 10 LAT W GRUPIE MOSTOSTAL EXPORT (rewers).

FAL74 – BYDGOSZCZ 1980 ROK (awers). MŁODZIEŻOWE ZAWODY PRZYJAŹNI (rewers).

FAL75 – BAZYLIKA KATEDRALNA W TARNOWIE (awers). JUBILEUSZ ROKU 2000 CHRYSTUS WCZORAJ DZIŚ NA WIEKI (rewers).

FAL76 – GOTT SEGNET DEN BERGBAU GLÜCK AUF (awers). DER ANBRUCH AUF DEM KREUZE DES NEUHOFFNUNGER FLACHEN MIT DEM CHRISTIAN STEHENDEN 1 LACHTER ÜBER ½ 7. GEZEUGSTRECKE IM FELDE VON HIMMELFAHRT SAMT ABRAHAM FUNDGRUBE BEI FREIBERG GAB IN DEN QUARTALEN REMINISCERE U. TRINITATIS 1847 AUS 2¾ QUADRATLACHTER GANGFLÄCHE 13½ CENTNER GEDIEGEN SILBER WL-1977 (rewers).

FAL77 – ŚW. FRANCISZEK Z ASYŻU 1182 – 1226 (awers).

FAL78 – ŚWIĘTY JERZY (awers).

FAL79 – KOPALNIA WĘGLA KAMIENNEGO „MURCKI” 350 LAT 1657 2007 (awers). 350 LAT KWK MURCKI 9rewers).

FAL80 – REGINA POLONIAE 1382 1982 (awers). BOGURODZICA DZIEWICA BOGIEM SŁAWIENA MARYJA (rewers).

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD WYSTAWA ZBIORÓW FAL81 – FAL100:

FAL81 – ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA F D 1965 (awers). CHURCHILL (rewers).

FAL82 – HABEMUS PAPAM MMV – BENEDICTUS XVI (awers). BENEDICTUS XVI. PONTIFEX MAXIMUS (rewers).

FAL83 – VI ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY CZĘSTOCHOWA JASNA GÓRA 14-15 VIII 1991 (awers).

FAL84 – KÖNIG VON BAYERN LUDWIG II. (awers). G999 (rewers).

FAL85 – DEUTSCHLAND EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT FÜR DAS DEUTSCHE VATERLAND! DANACH LASST UNS ALLE STREBEN BRÜDERLICH MIT HERZ UND HAND! EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT SIND DES GLÜCKES UNTERPFAND: BLÜH IM GLANZE DIESES GLÜCKES, BLÜHE, DEUTSCHES VATERLAND! (awers). CONCORDIA EINIGKEIT (rewers).

FAL86 – VERNICH WEILERSWIST HEIMERZHEIM OLLHEIM LOMMERSUM MÜGGENHAUSEN 1884 – 1984 RAIFFEISENBANK eG (awers). KAISERPARADE IN LOMMERSUM 22.9.1884 WILHELM I 1000 (rewers).

FAL87 – JASNOGÓRSKA MATKA KOŚCIOŁA 1382 1982 (awers). NAJŚWIĘTSZA MARYIA PANNA popiersie (rewers) / 1982.

MMSPHJD FAL87 – JASNOGÓRSKA MATKA KOŚCIOŁA 1382 1982 (awers) - Henryk Jan Dominiak.

MMSPHJD FAL87 – NAJŚWIĘTSZA MARYIA PANNA popiersie (rewers) - Henryk Jan Dominiak.

.

FAL88 – WIELKIEMU UCZONEMU POLITECHNIKA ŚLĄSKA GLIWICE (awers). 1473 1973 MIKOŁAJ KOPERNIK (rewers).

FAL89 – FABRYKA PALENISK MECHANICZNYCH MIKOŁÓW JUBILEUSZ 125 LAT (awers). M 1858 125 (rewers).

FAL90 – 1 ŚLĄSKA BRYGADA RAKIETOWA OBRONY POWIETRZNEJ 1 BROP (awers). NA STRAŻY POLSKIEGO NIEBA 55 LAT (rewers).

FAL91 – TYCHY WYRY BIERUŃ BOJSZOWY BRZESZCZE CZECHOWICE – DZIEDZICE KOBIÓR LĘDZINY ŁAZISKA GÓRNE ORZESZE RPWiK  TYCHY S.A. 2006 (awers). 15 LAT REJONOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W TYCHACH 1991 2006 WPWiK W KATOWICACH ZAKŁAD NR 4 1976 1991.

FAL92 – BÓG MÓJ I WSZYSTKO (awers). 800 LECIE URODZIN ŚW. FRANCISZKA Z ASSYŻU 1182-1982 (rewers).

FAL93 – POLSKI ZWIĄZEK AKWARYSTÓW ODDZ. W BYDGOSZCZY ZA UDZIAŁ W WYSTAWIE (awers). 70 LAT Z.Z.M. W Z.R. „UNITRA – ELTRA” AKWARIUM W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA 1977 ZZM 1908 (rewers). 

FAL94 – ZASŁUŻONY PRACOWNIK ROLNICTWA – I stopnia. 

FAL95 – ZA WZOROWĄ PRACĘ W SŁUŻBIE ZDROWIA. 

FAL96 – WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE. 

FAL97 – WZOROWY ŻOŁNIERZ 8737. 

FAL98 – dr 72 OP 085. 

FAL99 – UNITED STATES OF AMERICA George Romney GOVERNOR OF MICHIGAN (awers). E PLURIBUS UNUM TUEBOR SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM GIRCUMSPICE (rewers).

FAL100 – UNIWERSYTET POZNAŃSKI WYDZIAŁ LEKARSKI (awers). DR KAROL MARCINKOWSKI 1800 – 1846 (rewers)..

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD WYSTAWA ZBIORÓW FAL101 – FAL120:

FAL101 – ZAKŁAD USŁUG TURYSTYCZNYCH I.O (awers). JASKINIA NIEDŹWIEDZIA W KLETNIE (rewers).

FAL102 – BUDOWA PARTNERSTWA I SZACUNKU DLA WSPÓLNEGO ŚWIATA (awers). KONSULAT REPUBLIKI SŁOWENII W MYSŁOWICACH X WIELKI PIKNIK W PSZCZYNIE 2012 10 PIKNIKÓW REGIONY EUROPY I ŚWIATA (rewers).

FAL103 – ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE (awers). GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW – złoty (rewers).

FAL104 – ZWIĄZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE (awers). GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW – brązowy (rewers).

FAL105 – JOANNES PAVLVS II PONT.MAX (awers). POLSKA 8-14 VI 1987 WARSZAWA GDAŃSK SZCZECIN ŁÓDŹ LUBLIN CZĘSTOCHOWA KRAKÓW TARNÓW (rewers).

FAL106 – JOANNES PAVLVS II PONT.MAX (awers). 600 LAT JASNEJ GÓRY 1382 1982 (rewers).

FAL107 – JOANNES PAVLVS II PONT.MAX (awers).

FAL108 – STEPHANSDOM WIEN 1147 (awers). HL. STEPHANUS 1430/40 (rewers).

FAL109 – PZHL.

FAL110 – ZÁVODY NA VÝROBU VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ MILEVSKO. NOSITEL ŘÁDU PRÁCE 1948 – 1978 ZVVZ.

FAL111 – 1000 – LECIE PAŃSTWA POLSKIEGO OKEJN.

FAL112 – ZZH ZASŁUŻONY DZIAŁACZ złota.

FAL113 – ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI. LEGITYMACJA Nr 1033-89-31 WARSZAWA / 15 listopada 1989 r.

FAL114 – SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI. LEGITYMACJA Nr 2991-83-34 WARSZAWA / 2 listopada 1983 r.

FAL115 – BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI. LEGITYMACJA Nr 2550-78-27 WARSZAWA / 6 października 1978 r.

FAL116 – ODZNAKA ZASŁUŻONY PRACOWNIK – KOPALNIA MOSZCZENICA. LEGITYMACJA Nr 7/83 JASTRZĘBIE ZDRÓJ / 4 grudnia 1983 r.

FAL117 – ODZNAKA ZW. OCHOTN. STRAŻY POŻ. ZA WYSŁUGĘ X LAT. LEGITYMACJA Nr 215 NOWA RUDA Okręg WROCŁAW / 5 listopada 1969 r.

FAL118 – WOLNOŚĆ NIEPODLEGŁOŚĆ RÓWNOŚĆ (awers). „I WZMOGŁA SIĘ BITWA, AŻ ZAPADŁO SŁOŃCE I POLEGŁ DNIA ONEGO” MACH. KS. I r X 1863 – 1988 PTAiN TARNOBRZEG. JULIUSZ TARNOWSKI, DIONIZY CZACHOWSKI, LUDWIK ZWIERZDOWSKI (rewers).

FAL119 – MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI – KAWECKI (awers). VICTORY ON THE VISTULA – POLISH AMERICAN NUMISMATIC ASSOCIATION 1985 AUG.15.1920 FOR LIBERTY AND FREEDOM VIRTUTI MILITARI (rewers).

FAL120 – KATYŃ… PAMIĘCI POLSKICH OFICERÓW ZAMORDOWANYCH W 1940 R. BCH PTAiN (awers). STAROBIELSK OSTASZKÓW KOZIELSK (rewers).

.

MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD STRONY POLECANE:

Zielone Tychy Kultura.

.

2 Responses to MUZEUM FALERYSTYKA MMSPHJD

  1. admin says:

    MEDAL [franc. < wł.], okrągły lub owalny krążek zdobiony po jednej lub po obu stronach reliefem. Medale wieloboczne nazywa się plakietkami. Medale wykonuje się głównie z metali techniką odlewania lub bicia stemplem, rzadziej trybowania i niello. Rozróżnia się medale wykonywane dla uczczenia wybitnej osoby lub upamiętnienia ważnego wydarzenia oraz medale przyznawane jako: 1) odznaczenia państwowe (wojskowe i cywilne) za zasługi i wysługę lat, zaliczane do hierarchicznie niższych. 2) nagroda za wybitne osiągnięcia w jakiejś dziedzinie (na igrzyskach sportowych, wszelkiego typu wystawach, festiwalach filmowych i teatralnych, na niektórych uczelniach). Medal ma zwykle trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy.

  2. admin says:

    MEDALIERSTWO, dziedzina twórczości artystycznej związana z wyrobem medali. Genezy medalu należy szukać w starożytnej Grecji i Rzymie. Znano tam wówczas okazałe monety pamiątkowe, wyłączone z obiegu pieniężnego i dawane jako nagrody i upominki. Pierwsze nowożytne medale powstały w końcu XIV w. we Włoszech (Padwa) i Flandrii. Rozkwit medalierstwa nastąpił w okresie renesansu we Włoszech (XV–XVI w.). Właściwym twórcą był medalierstwa był malarz A. Pisanello. Głównym ośrodkami medalierstwa były wówczas Florencja, Rzym i Wenecja, a czołowymi medalierami Matteo de Pasti, Sperandio da Mantova (ok. 1425 – ok. 1495), L. Leoni, B. Cellini i inni. Medale włoskie były zwykle odlewane z brązu, a następnie cyzelowane. Na przełomie XV i XVI w. medalierstwo rozpowszechniło się w Niemczech, a do rozkwitu doszło w XVI i 1 połowie XVII w. (Augsburg, Norymbergia). Medale wykonywali Hans Schwarz, Hans (ok. 1485–1538) i A Daucherowie, Fredrich Hagenauer (zm. 1546), Peter Flötner (1490 lub 95–1546), P. Vischer młodszy, A. Dürer i in. W XVI w. medalierstwo kwitło już w całej Europie. W XVII w. w Holandii pojawiły się medale o wypukłym reliefie, wykonane techniką trybowania. W tym czasie wysoki poziom artystyczny osiągnęło medalierstwo we Francji (Paryż), gdzie udoskonalono technikę bicia stemplem (Guillaume Dupré 1574–1647, Jean Varin, Nicolas Briot 1579–1646). Medalierstwo szczególnie rozpowszechniło się w okresie klasycyzmu. Głównymi ośrodkami były Londyn, Berlin i Paryż (P. J. David d’Angers). W połowie XIX w. medalierstwo uległo eklektyzmowi. Poszukiwania nowych rozwiązań formalnych były prowadzone w XIX i XX w. także w Wiedniu i Monachium, gdzie na medalierstwo oddziałały wpływy secesji. W sztuce współczesnej medalierstwo nie straciło znaczenia i jest uprawiane przez wielu wybitnych twórców. W Polsce rozwój medalierstwa datuje się od XVI w. W Krakowie tworzyli medale G. M. Padovano i krakowianin Maciej Schilling. Okresowo pracowali w Polsce medalierzy niemieccy (np. Hans Schwarz) i holenderscy (np. Jacques Jonghelinck). W XVII w. działał w Polsce medalier strasburski Sebastian Dadler. Na dworze Stanisława Augusta medale wykonywali Jan Filip Holzhaeusser i Jan Regulski. W 2 połowie XIX i w XX w medale tworzyli R. Lewandowski, W. Trojanowski, A. Madeyski, K. Laszczka, J. Raszka, J. Wysocki. 1965 powstało we Wrocławiu Muzeum Sztuki Medalierskiej.

Content | Menu | Access panel