PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis

8 czerwca 2016

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki. 

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki:

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis / DOMINIAK AH

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis / DOMINIAK AH

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki / Adres:

PROGRESS – Komputery.

43-100 Tychy ul. Żwakowska 2 .

tel./fax 32/218 45 71.

Numer NIP 6462659883 .

strona internetowa PROGRESS Rafał Szpura

E-mail: komputery@progress.tychy.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek: 10:00 – 18:00.

wtorek: 10:00 – 18:00.

środa: 10:00 – 18:00.

czwartek: 10:00 – 18:00.

piątek: 10:00 – 18:00.

sobota : od 9:00 do 13:00.

.

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki / Historia:

Firma Progress istnieje na rynku od 1997 roku. Jest jedną z najstarszych firm komputerowych w Tychach. Doświadczenie zdobyte przez cały okres istnienia pozwala określić firmę jako profesjonalną. Pracownicy są kompetentni i starają się zawsze dobrze doradzać Klientom, aby sprostać ich oczekiwaniom. Dodatek mózgów elektronowych oferowany przez Firmę Progress pochodzi z pewnych i legalnych źródeł, a każda część posiada gwarancję. Firma współpracuje z wieloma firmami z Tychów i okolic, a także z urzędami i szkołami. Jednakże głównymi odbiorcami firmy są klienci indywidualni. Satysfakcja Klienta jest dla przedsiębiorstwa Progress sprawą nadrzędną.

.

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis świadczymy usługi w zakresie:

transakcji części elektronicznych maszyn cyfrowych.

zbytu komputerów stacjonarnych i laptopów.

sprzedawania drukarek i materiałów eksploatacyjnych.

upłynniania akcesoriów maszynek matematycznych.

dystrybucji nawigacji samochodowych.

serwisu aparaturki pecetowej oraz przyborów RTV.

usług informatycznych.

doradztwa związanego z PC.

Zapraszamy !

.

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki / Ochrona środowiska:

Firma Progress przyjmuje zużyte elementy pomocnicze elektroniczne przy zakupie nowego rynsztunku. Zużyte utensylia utylizowane są przez wyspecjalizowane zaklady, w taki sposób, żeby odpady nie zagrażały środowisku naturalnemu.

Wszelkie dane i fotografia są własnością PROGRESS Rafał Szpura i umieszczone na podstawie Faktury Nr 27/2016 z dnia 08.06.2016, z kolei 30/2017 z doby 16.11.2017 wystawionej przez Henryk Jan Dominiak Artysta rzeźbiarz, złotnik, grafik, malarz.

.

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki / przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD 47.41.Z – 18.20.Z): 

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

18.12.Z Pozostałe drukowanie.

Sort ów obejmuje:

zamieszczenie czasopism i pozostałych periodyków, wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu.

udostępnianie drukiem książek, broszur, nut i manuskryptów, map, atlasów, plakatów, katalogów reklamowych, prospektów i innych reklam. znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, czeków i innych papierów wartościowych. kart inteligentnych, albumów, kalendarzy, notatników, pamiętników, formularzy, papieru listowego. papieru z nagłówkiem i innych podobnych artykułów drukowanych przy użyciu maszyn drukarskich, offsetowych, rotograwiurowych, fleksograficznych, sitodruku i pozostałych mechanizmów drukarskich. kserokopiarek, drukarek komputerowych, wytłaczarek, fotokopiarek i termokopiarek, włączając szybkie upowszechnianie.

edycja bezpośrednio na wyrobach materiałach tekstylnych, tworzywie sztucznym, szkle, metalu, drewnie i ceramice.

publikowanie etykiet i przywieszek (metodą litografii, druku wklęsłego, fleksografii, sitodruku i innych metod).

Subkategoria ta nie obejmuje:

wykonywania sitodruku na materiałach tekstylnych i odzieży, sklasyfikowanego w 13.30.Z. 

produkcji artykułów piśmiennych (notesy, segregatory, rejestry, księgi rachunkowe, formularze handlowe itp.), w przypadku gdy informacje w nich drukowane są mało istotne, sklasyfikowanej w 17.23.Z. 

działalności wydawniczej, sklasyfikowanej w odpowiednich podtypach grupy 58.1.

.

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku.

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji.

.

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki / przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD 31.01.Z – 31.09.Z):

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych:

Podklasa ta obejmuje produkcję mebli dowolnego typu, z dowolnego materiału, używanych w różnych miejscach i różnych celach, z wyłączeniem mebli z kamienia, betonu, ceramiki.

Podklasa ta obejmuje:

superprodukcję krzeseł i siedzeń do pomieszczeń biurowych, produkcyjnych, hoteli, restauracji oraz budynków publicznych.

robienie krzeseł i siedzeń teatralnych, kinowych itp.

wytwórstwo specjalnych mebli sklepowych: lad, gablot wystawowych, półek itp.

generowanie mebli biurowych.

wykonywanie stołów laboratoryjnych, stołków i pozostałych siedzeń wykorzystywanych w laboratoriach, pozostałych mebli laboratoryjnych, np. szafek.

prefabrykację mebli wykorzystywanych w kościołach, szkołach lub restauracjach.

aktywność wózków dekoracyjnych wykorzystywanych w restauracjach.

.

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych.

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli.

.

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki / przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD 33.13.Z – 45.32.Z):

33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych.

Pokrój ten obejmuje skorygowanie i konserwację wyrobów produkowanych w odpowiednich podklasach grup 26.5, 26.6 i 26.7, z wyłączeniem wyrobów traktowanych jako machina gospodarstwa domowego.

Model ten obejmuje:

przebudowę i konserwację przyrządów pomiarowych, badawczych, nawigacyjnych i kontrolnych, objętych grupą 26.5, takich jak:

zespół silników samolotowych.

bajer do pomiaru emisji spalin pojazdów samochodowych.

dodatki meteorologiczne.

przyrządy do kontroli i badania właściwości fizycznych, elektrycznych i chemicznych.

rynsztunek geodezyjny.

machiny do wykrywania i monitorowania promieniowania.

usprawnienie i konserwację aparatury napromieniowującej, elektromedycznej i elektroterapeutycznej objętej podklasą 26.60.Z, takiej jak:

przybory obrazujące za pomocą rezonansu magnetycznego.

ekwipunek medyczny do badań ultradźwiękowych.

rozruszniki serca.

aparaty słuchowe.

elektrokardiografy.

elektromedyczna aparatura endoskopowa.

aparatura napromieniowująca.

naprawę przyrządów i sprzętu optycznego, objętych podklasą 26.70.Z (jeżeli są one wykorzystywane przede wszystkim do celów komercyjnych), takich jak:

lornetki.

mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów elektronowych i protonowych).

teleskopy.

pryzmaty.

soczewki (z wyłączeniem soczewek do zastosowań okulistycznych).

sprzęt fotograficzny.

Podklasa ta nie obejmuje:

regeneracji i konserwacji fotokopiarek, sklasyfikowanych w 33.12.Z. 

reperacji i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 95.11.Z. 

odrestaurowania i konserwacji projektorów komputerowych, sklasyfikowanych w 95.11.Z. 

zmiany na lepsze i konserwacji rekwizytu komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 95.12.Z. 

naprawy i konserwacji kamer TV i wideo wykorzystywanych do celów komercyjnych, sklasyfikowanych w 95.12.Z. 

wyretuszowania domowych kamer wideo, poformowanej w 95.21.Z. 

ostatecznej korekty zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 95.25.Z.

.

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki / przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD 33.20.Z – 45.32.Z):

.

33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia.

45.32.Z Dystrybucja detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli.

.

46.42.Z Rozchód hurtowy odzieży i obuwia.

Wersja PKD 46.42.Z obejmuje sprzedaż hurtową:

odzieży, włączając odzież ochronną i roboczą oraz ubrania sportowe.

wyrobów pończoszniczych.

dodatków odzieżowych takich jak rękawiczki, krawaty i szelki.

obuwia.

artykułów futrzarskich.

parasoli.

Podklasa PKD 46.42.Z nie obejmuje:

hurtowego obrótu towarowego biżuterii, sklasyfikowanego w 46.48.Z.

popytu hurtowego wyrobów skórzanych, sklasyfikowanej w 46.49.Z.

sprzedaży hurtowej specjalistycznego obuwia sportowego takiego jak buty narciarskie, sklasyfikowanej w 46.49.Z.

.

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.43.Z Rozprowadzanie detaliczne uzbrojenia audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.54.Z Rozprzedaż detaliczna elektrycznych maszynek gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, instrumentu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

.

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki / przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD 47.71.Z – 45.32.Z):

47.71.Z Spieniężanie detaliczne odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. 

Podklasa ta obejmuje detaliczne pozbycie się:

wyrobów odzieżowych, w tym bielizny.

wyrobów futrzarskich.

dodatków odzieżowych, takich jak: rękawiczki, krawaty, szelki itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

wpychania detalicznego wyrobów tekstylnych, sklasyfikowanej w 47.51.Z.

.

47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

Wariant ten obejmuje sprzedaż detaliczną:

używanych książek.

pozostałych artykułów używanych.

antyków.

prowadzoną przez domy aukcyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

sprzedaży detalicznej używanych pojazdów samochodowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 45.1.

wymiany towarowej detalicznej prowadzonej na aukcjach internetowych, sklasyfikowanej w 47.91.Z. 

działalności domów aukcyjnych, prowadzonej poza siecią sklepową i zajmującej się sprzedażą detaliczną, sklasyfikowanej w 47.99.Z. 

działalności lombardów, sklasyfikowanej w 64.92.Z. 

.

• 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

.

52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych:

Podklasa PKD 52.29.C obejmuje:

organizację lub przygotowywanie transportu w imieniu nadawcy ładunku.

przyjmowanie przesyłek zbiorowych lub indywidualnych, włącznie z odbiorem i dostarczaniem towarów oraz ich pogrupowaniem.

wystawianie i realizowanie dokumentów przewozowych.

działalność agentów celnych.

działalność agentów spedycji towarowej.

działalność związana z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu,wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów.

..

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki / (kod PKD 62.09.Z – 95.21.Z):

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.

Rząd PKD 62.09.Z obejmuje pozostałą działalność związaną z technologią informatyczną i komputerową, gdzie indziej niesklasyfikowaną:

usługi odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów.

instalowanie komputerów osobistych.

instalowanie oprogramowania.

Podklasa PKD 62.09.Z nie obejmuje:

instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanego w 33.20.Z.

działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanego w 62.01.Z.

konsultacji w zakresie sprzętu komputerowego, sklasyfikowanej w 62.02.Z.

zarządzania sprzętem komputerowym, sklasyfikowanego w 62.03.Z.

przetwarzania danych i hostingu, sklasyfikowanych w 63.11.Z.

..

PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis Drukarki / strony polecane:

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak – 

certyfikaty wyróżnienia i nagrody:

CERTYFIKAT ISO 9001;

CERTYFIKAT JAKOŚCI – Europejska Gwiazda Obiekt Historyczny;

CERTYFIKAT JAKOŚCI – EUROPEJSKI LIDER JAKOŚCI;

Certyfikat Europejska Gwarancja Najwyższej Jakości;

Certyfikat Polska Gwarancja Najwyższej Jakości.

Zielony Czek 2019;

Orły Rozrywki 2019 Laureat Konkursu Wybór Klienta;

Złote Orły Rozrywki 2019 2020;

Platynowy Lew Biznesu.

.

Działy placówki kultury:

Dział Malarstwa Rysunku Grafiki.

Dział Rzeźby Ceramiki.

Dział Falerystyki Weksylologii Heraldyki Symboliki Emblematyki.

Dział Broni Białej.

Inne artykuły:

Strona główna.

BIP – Biuletyn Informacji Publicznej.

1343. 1404. 1493. 1384.

POLSKA MARKA ZNAK TOWAROWY DOMINIAK AH™

POLSKA MARKA ZNAK TOWAROWY DOMINIAK AH™

4 Responses to PROGRESS Tychy Komputery Monitory Laptopy Serwis

 1. admin says:

  Informacja gospodarcza o firmach, biznesowa, turystyczna, geograficzna, kulturalna, podatkowa oraz kulturowa .

 2. admin says:

  Projektowanie znaków firmowych, logo i wizytówek, reklam, ogrodów, mebli, wnętrz, pomieszczeń mieszkalnych poza tym biur .

 3. admin says:

  • 95.11.Z Kompensacja i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

  • 95.21.Z Superrewizja i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku:

  Podklasa ta obejmuje kosmetykę i konserwację elektronicznych akcesorii powszechnego użytku:

  · telewizorów, radioodbiorników.

  · magnetowidów (VCR).

  · odtwarzaczy CD.

  · kamer wideo użytku domowego.

 4. admin says:

  62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki:

  Zbiór elementów obejmuje:

  planowanie i projektowanie systemów komputerowych, które łączą sprzęt komputerowy, oprogramowanie i technologie komunikacyjne, włączając szkolenia dla użytkowników.

  Podklasa ta nie obejmuje:

  instalowania komputerów dużej mocy i podobnych, sklasyfikowanej w 33.20.Z.

  akwizycji komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, sklasyfikowanej w 46.51.Z, 47.41.Z.

  instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.Z.

  oddzielnego instalowania oprogramowania i odzyskiwania danych z uszkodzonych komputerów, sklasyfikowanych w 62.09.Z.

Content | Menu | Access panel