MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD

6 października 2017

MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD: 

MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD: 

MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD OPIS: 

MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD FAL119 – MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI - KAWECKI (awers) - Henryk Jan Dominiak.

MMSPHJD FAL119 – VICTORY ON THE VISTULA - POLISH AMERICAN NUMISMATIC ASSOCIATION 1985 AUG.15.1920 FOR LIBERTY AND FREEDOM VIRTUTI MILITARI (rewers) - Henryk Jan Dominiak.

.

Medal No. 119 / Informacja.

Sygnatura: FAL119.

Tytuł: MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI.

Rodzaj: medal cywilny.

Kontynent: USA.

Kraj: USA (Stany Zjednoczone Ameryki).

Województwo: .

Powiat: .

Gmina: .

Miasto: .

Miejscowość: .

Przedsiębiorstwo: .

Instytucja:

Organizacja:

Stowarzyszenie:.

Został ustanowiony: 1985.

Stopień:

Legitymacja nr: brak.

Nadany przez:

Miejscowość:

Dzień:

Miejsce noszenia: etui.

Sposób zamocowania:

Symbol: symbolizuje dumę narodu polskiego z czynu żołnierskiego w walce o wolność, niepodległość i autentyczną demokrację. Znak rozpoznawczy lokalnego patriotyzmu, który służy zacieśnianiu więzi między społecznością cywilną i wojskową.

Znaki szczególne: brak.

Awers: płaskorzeźba (relief) – napis MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI – KAWECKI. Sylwetka marszałka Józefa Piłsudskiego.

Rewers: płaskorzeźba (relief) – napis VICTORY ON THE VISTULA – POLISH AMERICAN NUMISMATIC ASSOCIATION 1985 AUG.15.1920 FOR LIBERTY AND FREEDOM VIRTUTI MILITARI.

Wstęga: brak.

Baretka: brak.

Autor: nieznany.

Dziedzina sztuki: medalierstwo, rzeźba.

Kategoria: medal pamiątkowy.

Technika dzieła: odlew.

Materiał: metal – srebrzysty metal powlekany niklem.

Czas powstania: 1985 r.

Wymiary dzieła: 61,4 mm x 61,4 mm x 5,85 mm .

Brzeg (matematyka) dzieła: okrąg.

Etui na dzieło: brak.

Miejsce pracowni: producent Teodor Kawecki Polska.

Pochodzenie artysty: Polska.

Dwuliterowy kod państwa (pochodzenie artysty): alfa-2 PL .

Dwuliterowy kod państwa (pochodzenie dzieła): alfa-2 PL .

1 właściciel (? – 30 wrzesień 2017 – sobota): Pan Zygmunt – mieszkaniec  (Tychy).

2 właściciel (30 września 2017 – nadal): MMSPHJD Tychy.

Miejsce prezentacji w Muzeum: Twin towers empire of the miniatures – No. 7.

Prezentacja w przestrzeni miejskiej:

.

MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD / fakty o Piłsudskim:

PIŁSUDSKI Józef Klemens, pseudonim Wiktor, Mieczysław, Z. Mieczysławski, Ziuk, urodzony 5 grudnia 1867 w Zułowie (Wileńszczyzna), zmarł 12 maja (niedziela) 1935 roku w Warszawie. Aktywista niepodległościowy i mąż stanu, naczelnik państwa 1919-22, Marszałek Polski.Wychowany w konwencji powstańczo-niepodległościowych, dokonał integracji w okresie dorastania z ruchem socjalistycznym. W 1887 postawiony przed sądem i zesłany na 5 lat na Syberię, obarczony winą udziału w przygotowaniach do zamachu na cara Aleksandra III. Po ponownym pojawieniu się w kraju (1892) z zesłania uzyskał członkostwo Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS) i stał się następnie jednym z pierwszoplanowych jej przywódców w kraju (od 1894 członek CKR partii i redaktor naczelny “Robotnika”). 

.

MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD / o Piłsudskim po 1900 roku:

Aresztowany ponownie 1900, zbiegł ze szpitala w Petersburgu 1901. Pozostawał od 1902 w Galicji, szczególnie w Krakowie, dokąd przeniósł się ośrodek czołowy PPS. Od początku swej działalności Piłsudski był rzecznikiem walki zbrojnej o niepodległość. W tym czasie jednak przystąpić do stopniowego odchodzenia od idei wiązania wyzwolenia narodowego Polski z puczem społecznym. Dokonywana przez Piłsudskiego reprymenda programu i taktyki partii w odniesieniu do rosyjskiego ruchu rewolucyjnego (negował celowość ścisłej współpracy) pogłębiała rozbieżności istniejące w kierownictwie PPS (tzw. młodzi i starzy). Wzrosły one jeszcze bardziej w wyniku wyjazdu Piłsudskiego do Japonii (po wybuchu 1904 wojny rosyjsko-japońskiej), gdzie starał się on o uzyskanie rekomendacji wojskowych kół japońskich dla akcji antyrosyjskiej w Polsce. Rozbieżność pogłębiły jeszcze zatargi wokół form działania Organizacji Bojowej Polskiej Partii Socjalistycznej (OB PPS), w której Piłsudski i jego współpracownicy z Wydziału Bojowego PPS widzieli przede wszystkim narzędzie akcji bojowo-terrorystycznych (w pierwszym okresie rewolucji 1905-07).

.

MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD / Piłsudski jako czołowy wódz:

Od 1906 Piłsudski był czołowym przywódcą powstałej w wyniku rozłamu w PPS (na IX Zjeździe Polskiej Partii Socjalistycznej-Frakcji Rewolucyjnej, inspektorem i jednym z twórców oraz przywódców ruchu strzeleckiego (Strzelec, polskie organizacje wojskowo-niepodległościowe 1908-14) oraz komendantem głównym Związku Walki Czynnej. Partycypował w pracach Komisji Tymczasowej Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. W praktyce Piłsudski odchodził tymczasem coraz wyraźniej od ideałów socjalistycznych i poświęcił się w głównej mierze działalności wojskowo-niepodległościowej. W stosunku do zarysowującej się dysharmonii między mocarstwami zaborczymi reprezentował orientację na Austro-Węgry. Po wybuchu I wojny światowej wyekspediował na Kielce (zajęte 12 XII 1914) tzw. kadrową kompanię strzelców („kadrówka”) i – bez triumfu – aranżował grunt do powstania ludności Królestwa Polskiego przeciw Rosji. Z jego inspiracji powstała w tym czasie Polska Organizacja Narodowa przeprowadzająca rozróżnienie z Naczelnym Komitetem Narodowym w Galicji. Poroniony pomysł zinterpretowania autonomicznej roli politycznej porwała Piłsudskiego do podporządkowania się NKN-owi i rozwijania aktywność w ramach Legionów Polskich. Stał się komendantem I Brygady Legionów.

.

JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD / legenda o Piłsudskim:

Tymczasem rozbabrwiono modelowanie legendy kręgiem jego osoby jako przywódcy porywów niepodległościowych. Powstała naówczas dysharmonia z Komendą Legionów oraz orientacja na synergizm głównie z Niemcami, a nie z Austrią, skusiły Piłsudskiego pod koniec września 1916 roku do odseparowania się od Legionów. Po akcie 2 listopada 1916 roku przeobraził się w członka Tymczasowej Rady Stanu oraz szefa jej departamentu wojskowego.

. 

MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD / twórczość Piłsudskiego:

Pisarstwo Piłsudskiego wyróżniało się charakterystycznym romantyczno-barokowym stylem I dużym zacięciem publicystycznym. Zmarł po długotrwałej chorobie nowotworowej. Pochowany został na wawelu. W swych dyktatorskich metodach rządzenia Piłsudski opierał się szczególnie na byłych działaczach legionowych, wysuniętych przez siebie na pierwszoplanowe stanowiska w państwie. Uruchomiony za życia Piłsudskiego system faszyzującej dyktatury wojskowej ugruntował się po jego śmierci.

.

JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD / ulice i place nazwane imieniem Piłsudskiego:

POLSKA:

ul. Piłsudskiego – Dąbrowa Górnicza.

ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego – Kraków.

ulicy Piłsudskiego – Kwidzyń.

ul. Piłsudskiego – Krynica.

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego – Nysa.

ul. Piłsudskiego – Sosnowiec.

ulicy Piłsudskiego – Wrocław.

ulicy Piłsudskiego – Zabrze.

WŁOCHY:

ulica Viale Maresciallo Pilsudski – Rzym.

.

MARSHAL JÓZEF PIŁSUDSKI MMSPHJD LOKALIZACJA: 

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak w Tychach. 

Kategoria: Dziedzictwo kulturowe. 

ul. Żwakowska 8/66. 

43-100 Tychy. 

nazwa skrócona MMSPHJD. 

telefon VoIP 32/2181524. 

tel. komórkowy + 48 692875944. 

e-mail arhen-dominiak@hotmail.com    . 

NIP 6461145679. 

REGON 243501544. 

województwo śląskie. 

kraj Rzeczpospolita Polska – Poland, Europe, World. 

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel