D esprit Henryk Jan Dominiak

7 września 2019

D esprit Henryk Jan Dominiak

D esprit Henryk Jan Dominiak

z wielką przyjemnością i ulgą prezentuję dziś szóstą literę alfabetu polskiego i alfabetu niemieckiego będącego jedynie wariantami alfabetu łacińskiego

D esprit Henryk Jan Dominiak

D esprit Henryk Jan Dominiak

do użycia wymagana jest pisemna zgoda

D esprit Henryk Jan Dominiak – D – litera alfabetu jednoszeregowego szósta w kolejności w polskim i czwarta w łacińskim pochodząca poprzez grecką δ (delta) od północnosemickiego (fenickiego) symbolu literackiego daleth.

Posługiwanie się narzuca konieczność upoważnienia protokolarnego. Podłoże ustawowe: Na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (teks jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) zostało udzielone na rzecz:

Dominiak Henryk Jan, Tychy, Polska – Prawo Ochronne NR 287521, które trwa od 2016-04-27.

Klasa, wykaz towarów:

16: m.in. afisze, plakaty z papieru lub kartonu, akwaforty, akwarele jako obrazy, albumy, broszury, chorągiewki papierowe, czasopisma, periodyki, etykiety nie z materiału tekstylnego, formy do gliny modelarskiej, fotografie, gazety, globusy ziemskie, kalendarze, kalkomania, kartki z życzeniami, karty pocztowe, katalogi, koperty, książki, litografie, mapy, obrazy, materiały drukowane, materiały piśmienne, publikacje na nośniku papierowym, reprodukcje graficzne, rysunki, ryciny, wydruki graficzne, , zakładki do książek, znaczki pocztowe.

.

41: m.in. doradztwo zawodowe, edukacja, nauczanie, komputerowe przygotowanie materiałów do publikacji, komputerowe przygotowywanie obrazowych prelekcji, pisanie i publikowanie tekstów innych niż reklamowe, publikacje elektroniczne on-line książek i periodyków, usługi kaligrafii, kursy edukacyjne dotyczące projektowania artystycznego i projektowania wnętrz.

.

D esprit Henryk Jan Dominiak słowa da


Dabola, miasto w środkowej Gwinei, nad rzeką Tinkisso (dopływ Nigru). Ośrodek adm. okręgu Dabola. Około 17,8 tys. mieszkańców. W okolicy pokłady boksytów.

Dach.

Dachma, dakhma [pers.], nazywana często Wieżą Milczenia. Odmiana mauzoleum w kształcie okrągłego budynku bez dachy. Tu wyznawcy staroperskiej religii Zaratustry pozostawiają zwłoki zmarłych na strawienie sępom. Praktyka ta scala się z nakazem religijnym niedopuszczania do zanieczyszczania ziemi, wody i ognia traktowanych jako elementy święte. Współcześnie dachmy są w stosowaniu u parsów indyjskich (grupa etniczna wyznająca zaratusztrianizm).

.

D esprit Henryk Jan Dominiak słowa dę


DĘBNO .

.

D esprit Henryk Jan Dominiak słowa do


DOŁĘGA .

.

D esprit Henryk Jan Dominiak różne znaki stosowane w literurze


D esprit Henryk Jan Dominiak ą. D esprit Henryk Jan Dominiak D esprit Henryk Jan Dominiak ć. d. e. ę. f. g. h. i. j. k. D esprit Henryk Jan Dominiak ł. m. n. o. ó. p. r. s. ś. t. u. w. x. y. z. ź. ż.

.

D esprit Henryk Jan Dominiak domeny polecane


kolekcjasłownik pojęćgad klucz • Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan DominiakkolekcjaKonkurs heraldycznyGrażyna Dominiak • .

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel