FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA

21 maja 2016

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE:

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE logo.

.

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE

.

KONTAKT:

Frigopach

nasza strona internetowa

43-220 Bojszowy Świerczynie, Ul. Skośna 1.

Czynne pn-pt. od 8:00 do 16:00.

Kierownik serwisu:

Krzysztof Garbaty.

Mobile: +48 507 060 702.

frigoserwis@chlodnictwo.net.pl

.

Telefony:

Tel/fax 32 217 05 94

Tel/fax 32 219 03 75.

.

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE / Historia powstania Firmy:

Firma FRIGOPACH reprezentowana przez małżeństwo: Bożena Pach i Robert Pach, z siedzibą na Świerczyńcu przy ul. Skośnej 1 powstała w 1993 roku. W 2000 roku przekształciła się ze spółki cywilnej w spółkę jawną zrzeszoną w grupie Śląskiego Centrum Chłodnictwa i Klimatyzacji, którego małżeństwo Pach było współwłaścicielem.
W 2002 roku powstało konsorcjum 10 firm mających siedziby w całej Polsce „FRIGO GROUP POLSKA” Sp. z o.o., w którym małżeństwo Pach reprezentujące FRIGOPACH jest równoprawnym członkiem.

.

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE / Chłodnictwo:

Firmy FRIGOPACH oferuje kompleksowe usługi w zakresie:

• projektowania.

• sprzedaży.

• dostawy.

• montażu oraz serwisu urządzeń chłodniczych.

• wykonywania w pełnym zakresie instalacji chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

• kompleksowej budowy komór chłodniczych i mroźniczych (wykonanie „pod klucz”).

• konserwacji.

• przeglądów i remontów.

• całodobowego serwisu w pełnym zakresie chłodnictwa.

• sprzedaży czynników chłodniczych (jako licencjonowany skład gazów technicznych).

.

FRIGOPACH CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE / Wentylacja:

Oferta firmy FRIGOPACH w dziedzinie wentylacji obejmuje:

• projektowanie systemów wentylacji komercyjnej i przemysłowej.

• kompleksową dostawę materiałów i urządzeń (centrale wentylacyjne wraz z automatyką, kanały okrągłe i prostokątne, anemostaty, zawiesia itp.).

• kompleksowy montaż instalacji wentylacyjnych wraz z uruchomieniem; serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

• pomiary skuteczności działania instalacji (wydatki, parametry termiczne, hałas).

.

FRIGOPACH CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE / Klimatyzacja:

Firma FRIGOPACH zajmuje się projektowaniem i wykonawstwem układów klimatyzacyjnych w małych i dużych obiektach o charakterze indywidualnym i przemysłowym. Zgodnie z życzeniami Klienta wyposaża w optymalny system klimatyzacyjny zarówno sklep, restaurację jak i biuro czy halę produkcyjną. FRIGOPACH zapewnia Klientom konkurencyjne ceny, stały serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całego kraju oraz specjalne rabaty dla stałych odbiorców.

.

W zakresie klimatyzacji FRIGOPACH współpracuje z takimi firmami jak:

• Sinclair.

• Mitsubishi.

• Panasonic.

• Carrier.

• VTS Clima.

• VBW Clima.

• Fujitsu.

• LG Electronics.

• Mc’Quay.

• Sanyo.

.

FRIGOPACH CHŁODNICTWO PRZEMYSŁOWE / Serwis:

Firma FRIGOPACH uważa, że o jakości usług i zadowoleniu Klientów świadczy nie tylko dobry produkt im oferowany, ale przede wszystkim gwarancja stałego, dyspozycyjnego serwisu działającego w zakresie doradztwa technicznego oraz konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Firma FRIGOPACH będąc równoprawnym członkiem konsorcjum FRIGO GROUP POLSKA Sp.z o.o. dysponującym siecią punktów serwisowych na terenie całej Polski zapewnia utrzymanie urządzeń swoich Klientów w ciągłym ruchu, a rozmieszczenie punktów serwisowych umożliwia szybkie dotarcie do Klienta. FRIGOPACH dysponuje zapleczem logistyczno-technicznym oraz magazynem części zamiennych co umożliwia szybkie i sprawne usunięcie każdej awarii 24h/dobę.

Firma FRIGOPACH wysoko ceni zaufanie, jakim darzą ją Klienci i pragnie zapewnić, że troska o jego utrzymanie jest dla. właścicieli firmy FRIGOPACH celem nadrzędnym.

.

Najlepszym czasem na prace remontowo-budowlane jest lato i późna wiosna. Temperatury są wtedy najwyższe. Wszystkie materiały schną znacznie szybciej niż w innych porach roku. Co jednak zrobić w sytuacji, kiedy remont trzeba pilnie przeprowadzić np. zimą? Kiedy posadzka czy ściany schną długo i wymuszają wstrzymanie kolejnych robót? Sytuacja, choć wydaje się trudna, nie jest bez wyjścia. Rozwiązania są dwa. Można albo intensywnie ogrzewać i wentylować pomieszczenie, albo pozbyć się wilgoci za pomocą osuszaczy powietrza. To urządzenia, które pozwalają w krótkim czasie wyeliminować nadmiar wilgoci z pomieszczenia. Jest ich kilka rodzajów, wśród których można wymienić osuszacze domowe, półprofesjonalne, profesjonalne i przemysłowe. Wybór jednego z nich zależy przede wszystkim od powierzchni, z której trzeba odebrać wilgoć. Osuszacze jednocześnie zapobiegają powstawaniu pleśni i rozwojowi bakterii. Z kolei aktywny filtr znacznie ogranicza nieprzyjemne zapachy. Większość osuszaczy wyposażonych jest w higrostat, czyli automatyczny aparat do utrzymywania stałej wilgotności powietrza. To wszystko sprawia, że tynkowanie, malowanie czy lakierowanie można przeprowadzić nawet w temperaturze poniżej zera stopni Celsjusza. Co za tym idzie, nie trzeba czekać na nadejście lata. Znacznie maleje też ryzyko powstania m.in. różnego rodzaju zacieków.

.

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA DOWÓD WPŁATY:

Wszelkie dane i fotografia są własnością FRIGOPACH ROBERT PACH i umieszczone na podstawie Faktury Nr 25/2016 z dnia 18.05.2016 wystawionej przez Henryk Jan Dominiak Artysta rzeźbiarz, złotnik, grafik, malarz.

.

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA / Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD):

.

43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych:

.

27.11.Z Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów:

.

27.12.Z Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej:

.

27.90.Z Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego:

.

28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych:

.

28.13.Z Produkcja pozostałych pomp i sprężarek:

.

28.14.Z Produkcja pozostałych kurków i zaworów:

.

28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych:

.

28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych:

.

28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych:

.

28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana:

.

37.00.Z Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków:

.

38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych:

.

38.22.Z Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych:

.

38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych:

.

39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami:

.

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych:

.

42.91.Z Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej:

.

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane:

.

43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych:

.

43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę:

.

43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych:

.

43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych:

.

43.31.Z Tynkowanie:

.

43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej:

.

43.33.Z Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian:

.

43.34.Z Malowanie i szklenie:

.

43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych:

.

43.91.Z Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych:

.

43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane:

.

46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa:

.

46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki:

Podklasa ta obejmuje także sprzedaż hurtową karmy dla zwierząt domowych.

.

46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana:

.

49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami:

.

52.10.A Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów:

Podklasa ta obejmuje:

· działalność polegającą na magazynowaniu i przechowywaniu paliw gazowych, z wyłączeniem tej części instalacji, która jest wykorzystywana do działalności produkcyjnej oraz instalacji służącej do realizacji zadań operatorów systemu przesyłowego paliw gazowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

· działalności składowania gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu, sklasyfikowanej w 06.20.Z.

· wynajmu i zarządzania magazynami własnymi lub dzierżawionymi, sklasyfikowanych w 68.20.Z.

· wynajmu wolnej przestrzeni, sklasyfikowanego w 68.20.Z.

.

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów:

.

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy:

Podklasa ta obejmuje:

· działalność związaną z transportem lądowym pasażerów, zwierząt i towarów, taką jak:

– działalność terminali, takich jak: dworce kolejowe, dworce autobusowe, stacje towarowe.

– działalność związaną z infrastrukturą kolejową.

– działalność związaną z drogami, mostami, tunelami, parkingami samochodowymi i rowerowymi, garażami, magazynami do przechowywania przyczep kempingowych w czasie zimy.

· prace manewrowe na kolei.

· holowanie i pomoc drogową.

· skraplanie gazu w celu dalszego transportu.

Podklasa ta nie obejmuje:

· przeładunku towarów, sklasyfikowanego w 52.24.A, 52.24.B.

.

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek:

.

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi:

.

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami:

.

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie:

.

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne:

Podklasa ta obejmuje:

· projektowanie inżynierskie (tj. zastosowanie praw fizycznych i zasad inżynierskich w projektowaniu maszyn, materiałów, instrumentów, konstrukcji, procesów i systemów) i doradztwo związane z:

– maszynami, procesami przemysłowymi i zakładami przemysłowymi.

– projektowaniem w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, hydrotechniki i inżynierii ruchu, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego.

– projektowaniem w zakresie elektrotechniki i elektroniki, górnictwa, inżynierii chemicznej, technologii budowy maszyn, bezpieczeństwa pracy oraz projektowaniem zakładów przemysłowych, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego.

– projektowaniem w zakresie techniki zarządzania gospodarką wodną, włączając doradztwo i sprawowanie nadzoru budowlanego.

· opracowywanie projektów w zakresie instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, sanitarnych oraz kontroli zanieczyszczeń itp.

· projektowanie obiektów produkcyjnych i przemysłowych.

· wykonywanie pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych.

· wykonywanie pomiarów geodezyjnych, w tym dla potrzeb ewidencji:

– wykonywanie pomiarów geodezyjnych na i pod powierzchnią Ziemi.

– wykonywanie pomiarów hydrologicznych.

– opracowywanie map topograficznych i ogólnogeograficznych oraz map tematycznych, w tym ortofotomap.

Podklasa ta nie obejmuje:

· wierceń i wykopów próbnych związanych z górnictwem/wydobywaniem surowców, sklasyfikowanych w 09.10.Z, 09.90.Z.

· działalności w zakresie oprogramowania, sklasyfikowanej w 58.29.Z, 62.01.Z.

· doradztwa z dziedziny informatycznej, sklasyfikowanego w 62.02.Z, 62.09.Z.

· wykonywania badań technicznych, sklasyfikowanego w 71.20.B.

· badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 72.1.

· projektowania przemysłowego, sklasyfikowanego w 74.10.Z.

· fotografii lotniczej, sklasyfikowanej w 74.20.Z.

· prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz prowadzenia państwowych ewidencji, sklasyfikowanych w 84.13.Z.

.

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne:

Podklasa ta obejmuje:

· wykonywanie fizycznych, chemicznych i innych rodzajów badań, pomiarów i analiz wszystkich typów materiałów i wyrobów, włączając:

– wykonywanie badań akustycznych i związanych z wibracjami.

– wykonywanie badań składu i czystości minerałów itp.

– wykonywanie badań wytrzymałościowych, dotyczących gęstości, trwałości oraz wykonywanie pomiarów poziomu radioaktywności itp.

– wykonywanie badań na zgodność z wymaganiami i niezawodność.

– wykonywanie badań silników, pojazdów samochodowych, sprzętu elektronicznego itp.

– wykonywanie badań radiograficznych spawów i spoin.

– wykonywanie pomiarów uszkodzeń.

– wykonywanie badań, pomiarów i analiz chemicznych i biologicznych składu i czystości wody i powietrza.

· wydawanie atestów dla pojazdów silnikowych, statków, samolotów, pojemników ciśnieniowych, elektrowni jądrowych itp.

· wykonywanie okresowych przeglądów technicznych pojazdów silnikowych.

· wykonywanie prób przy użyciu modeli lub makiet (np. samolotów, statków, tam itp.).

· działalność laboratoriów policyjnych.

.

77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli:

Podklasa ta obejmuje wynajem i dzierżawę:

· samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewozu towarów (> 3,5 t).

· pojazdów kempingowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

· wynajmu samochodów ciężarowych i pozostałych pojazdów samochodowych do przewozu towarów, z kierowcą, sklasyfikowanego w 49.41.Z.

· wynajmu motocykli, sklasyfikowanego w 77.39.Z.

.

77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane:

Podklasa ta obejmuje:

· wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn i urządzeń bez obsługi, zazwyczaj będących środkami produkcji:

– silników i turbin.

– obrabiarek.

– urządzeń górniczych oraz do wydobywania ropy naftowej.

– profesjonalnego sprzętu radiowego, telewizyjnego i łączności.

– sprzętu do produkcji filmów.

– sprzętu kontrolno-pomiarowego.

– pozostałych maszyn i urządzeń stosowanych do badań naukowych, w handlu i przemyśle.

· wynajem i dzierżawę środków transportu lądowego bez kierowcy (z wyłączeniem pojazdów samochodowych):

– motocykli, przyczep kempingowych i turystycznych itp.

– pojazdów szynowych.

· wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych).

· wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych.

· wynajem pozostałych kontenerów.

· wynajem palet.

Podklasa ta nie obejmuje:

· wynajmu rowerów, sklasyfikowanego w 77.21.Z.

· wynajmu maszyn i urządzeń rolniczych i leśnych bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.31.Z.

· wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych oraz inżynierii lądowej i wodnej bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.32.Z.

· wynajmu maszyn i urządzeń biurowych (włącznie z komputerami) bez obsługi, sklasyfikowanego w 77.33.Z.

.

95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku:

.

95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego:

Podklasa ta obejmuje:

· naprawę i konserwację urządzeń gospodarstwa domowego:

– lodówek, pieców, pralek, suszarek ubraniowych, urządzeń klimatyzacyjnych itp.

· naprawę i konserwację sprzętu użytku domowego i ogrodniczego:

– kosiarek do trawy, podkaszarek, dmuchaw do śniegu i liści, przycinarek itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

· naprawy ręcznych narzędzi mechanicznych, sklasyfikowanej w 33.12.Z.

· naprawy centralnych systemów klimatyzacyjnych, sklasyfikowanej w 43.22.Z.

.

95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego:

Podklasa ta obejmuje:

· tapicerowanie, obróbkę wykończającą, naprawę, renowację mebli i wyposażenia domowego, włączając meble biurowe.

.

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA / Klienci z rejonu Polski:

Firma FRIGOPACH ROBERT PACH miała przyjemność współpracować i świadczyć usługi Klientom z miejscowości lub miasta: Wrocław, Nadolice Wielkie, Solniki Małe, Kamień Pomorski, Pobłocie Wielkie, Dębnica Kaszubska, Nowy Dwór Wejherowski, Ciemna Wola, Dąbrowa Białostocka, Nowe Miasto Lubawskie, Bielsk Podlaski, Tarnowo Podgórne, Krosno Odrzańskie, Komarówka Podlaska. Również z usług FRIGOPACH ROBERT PACH korzystali reprezentujący miejscowość: Polubicze Wiejskie Drugie, Grabownica Starzeńska, Ustrzyki Dolne, Teleśnica Oszwarowa, Krynica-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Wałbrzych, Ścinawka Średnia, Ludwikowice Kłodzkie, Głuszyca Górna.

.

FRIGOPACH ROBERT PACH POLSKA / strony polecane:

MASS-TRANS.

Muzeum Miniaturowej Sztuki Profesjonalnej Henryk Jan Dominiak.

POLSKA MARKA ZNAK TOWAROWY HENRYK JAN DOMINIAK DOMINIAK AH™

POLSKA MARKA ZNAK TOWAROWY HENRYK JAN DOMINIAK DOMINIAK AH™

Comments are closed.

Content | Menu | Access panel