DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKA

DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKA:

DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKA OPIS:

.

DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKA Henryk Jan Dominiak DOMINIAK AH™ portal

DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKA Henryk Jan Dominiak DOMINIAK AH™ portal

.

LOGO MUZEUM INFORMACJA HENRYK JAN DOMINIAK NIUS DOMINIAK AH WIZYTÓWKA

LOGO MUZEUM INFORMACJA HENRYK JAN DOMINIAK wartość DOMINIAK AH™ karta wizytowa biznesowa.

.

DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKA Wizytówka Muzeum 1 a

DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKA Wizytówka Muzeum 1 a

.

DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKA SPECJALISTA:

01 BIURO RACHUNKOWE DAMIAN JANIK TYCHY.

02 BIURO RACHUNKOWE STOKŁOSA – MAŁGORZATA STOKŁOSA.

.

69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe:

.

Podklasa ta obejmuje:

księgowanie wszelkiego rodzaju transakcji gospodarczych, wykonywane na zlecenie.

sporządzanie sprawozdań i bilansów finansowych.

kontrolę i potwierdzanie poprawności sprawozdań i bilansów finansowych (działalność biegłych księgowych / biegłych rewidentów).

przygotowywanie dokumentów o dochodach osób i firm w celach podatkowych.

doradztwo podatkowe i reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi.

.

Podklasa ta nie obejmuje:

przetwarzania danych, sklasyfikowanego w 63.11.Z.

konsultacji w zakresie zarządzania, np. systemami księgowymi, procedurami kontroli wydatków, sklasyfikowanej w 70.22.Z.

ściągania należności płatniczych, sklasyfikowanego w 82.91.Z.

.

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach:

.

Podklasa ta obejmuje:

sprzedaż detaliczną różnego rodzaju towarów, wśród których żywność, napoje i wyroby tytoniowe nie zajmują dominującej pozycji.

działalność domów towarowych prowadzących sprzedaż towarów, takich jak: odzież, meble, urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły metalowe, kosmetyki, biżuteria, zabawki, artykuły sportowe itp.

.

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność:

.

Podklasa ta obejmuje:

działalności związane z zapewnieniem infrastruktury dla usług hostingowych, przetwarzania danych i działalności powiązanych.

specjalistyczne usługi hostingowe, takie jak: hosting sieci www,usługi przesyłania strumieniowego lub oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenie usług aplikacyjnych, dostarczanie klientom urządzeń głównego komputera ze współdzieleniem czasu.

przetwarzanie danych, włączając kompletna obróbkę i specjalistyczne raporty z danych dostarczonych przez klienta lub zapewnienie automatycznego przetwarzania danych oraz wprowadzania danych, włącznie z prowadzeniem bazy danych.

.

Podklasa ta nie obejmuje:

działalności, przy wykonywaniu których dostawca wykorzystuje komputery wyłącznie jako narzędzie, są sklasyfikowane zgodnie z rodzajem świadczonych usług.

.

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania:

.

Podklasa ta obejmuje:

doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i innych jednostek w zakresie:

· planowania strategicznego i organizacyjnego.

· strategii i działalności marketingowej.

· kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych.

· zarządzania produkcją.

· zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa personalnego.

· planowania, organizacji pracy, efektywności zarządzania.

· opracowywania systemów prowadzenia rachunkowości i kontroli wydatków.

doradztwo i bezpośrednią pomoc dla podmiotów gospodarczych i administracji państwowej w zakresie:

· planowania metod czy procedur dotyczących rachunkowości, programów związanych z kalkulowaniem kosztów, procedur dotyczących kontroli budżetu.

· planowania, organizacji, efektywności i kontroli itp.

.

Podklasa ta nie obejmuje:

projektowania księgowych systemów informatycznych, sklasyfikowanego w 62.01.Z.

doradztwa i reprezentowania prawnego, sklasyfikowanych w 69.10.Z.

działalności rachunkowo-księgowej i doradztwa podatkowego,sklasyfikowanych w 69.20.Z.

doradztwa w zakresie architektury i inżynierii, sklasyfikowanego w 71.11.Z, 71.12.Z.

doradztwa w zakresie ochrony środowiska, rolnictwa, bezpieczeństwa,sklasyfikowanego w 74.90.Z.

doradztwa w zakresie wyszukiwania miejsc pracy i poszukiwania pracowników, sklasyfikowanego w 78.10.Z.

doradztwa w zakresie edukacji, sklasyfikowanego w 85.60.Z.

.

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych:

.

Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.

Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach,włączając zakwaterowanie.

Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

Podklasa ta obejmuje:

zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.).

obozy sportowe.

zajęcia gimnastyczne.

szkoły nauki jazdy konnej.

naukę pływania.

działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów.

kursy sztuk walki, kursy jogi.

kursy gry w karty (np. brydż).

.

Podklasa ta nie obejmuje:

pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z.

.

DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKA  Strony polecane:

Henryk Jan Dominiak.

.

DORADZTWO ZAWODOWE PRAKTYKA nowoczesny temat Henryk Jan Dominiak DOMINIAK AH® portal 1 Henryk Jan Dominiak DOMINIAK AH™ portal